ขนุนปีเดียวทะวาย

ที่มาของขนุนปีเดียวทะวาย เกิดจากเกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีได้นำขนุนจากประเทศมาเลเซียมาแกะกินเนื้อ และนำเมล็ดลงเพาะ หลังปลูกได้ปีเดียว ปรากฏว่า ต้นขนุนออกดอกติดผลเร็วมาก ผลมีน้ำหนัก 8-10 กิโลกรัม ต่อผล เนื้อผลสุกเป็นสีจำปา รสชาติหวาน กรอบไม่เหนียว หอมอร่อยมาก ต่อมาเกิดการขยายพันธุ์ด้วยวิธีทาบกิ่งออกจำหน่าย โดยตั้งชื่อขนุนพันธุ์นี้ว่า “ทองทวีโชค” หรือ “ ปีเดียวทะวาย” และ “แปดเดือนทะวาย” โดยทั่วไปต้นขนุนปีเดียวทะวาย ออกผลผลิตต่อเนื่อง หากไว้ผลต่อต้นน้อย ผลมีขนาดใหญ่เหมือนกับขนุนพันธุ์อื่นๆ