ชมพู่พันธุ์ยักษ์ไต้หวัน

ชมพู่พันธุ์ยักษ์ไต้หวัน

มีลักษณะที่โดดเด่นมาก ดังนี้ “ผลมีขนาดใหญ่มากและมีน้ำหนักผลประมาณ 350 กรัม หรือ 3 ผล ต่อกิโลกรัม ผิวผลมีสีขาวอมชมพู หรือสีชมพูอมแดง

ลักษณะของทรงผล เป็นรูประฆังคว่ำใหญ่ มีความกว้างของผลเฉลี่ย 7 เซนติเมตร และความยาวของผล เฉลี่ย 9-10 เซนติเมตร เนื้อหนามาก และเป็นชมพู่ไร้เมล็ด รสชาติหวานกรอบ มีความหวานประมาณ 13-14 บริกซ์ ถ้าผลผลิตแก่และเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง จะมีความหวานสูงกว่านี้ และผิวผลจะมีสีชมพูเข้มสวยงาม

ส่วนเรื่องของการเจริญเติบโตของชมพู่ยักษ์ไต้หวัน เมื่อนำมาปลูกในบ้านเรา พบว่า มีการเจริญเติบโตดีมาก มีการออกดอกและติดผลในช่วงเวลา 1 ปีแรก หลังการปลูกเท่านั้น การออกดอกและติดผลดกมาก แม้จะทดลองปล่อยให้ชมพู่ยักษ์ไต้หวันติดผลเป็นพวงโดยไม่มีการตัดแต่งผลออกก็ตาม ที่สำคัญควรจะต้องมีการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงของการเลี้ยงผล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-321-972