ชมพู่พันธุ์เพชรสามพราน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพชรสามพราน

ลักษณะเด่น คล้ายชมพู่เพชร แต่ผลโต ผิวมันสีเขียวอมชมพู เนื้อกรอบ รสชาติหวาน อร่อย ติดลูกเป็นช่อๆ ช่อละ 5-6 ผล เป็นพันธุ์ใหม่ ปัจจุบัน มีปลูกเป็นการค้าโดยทั่วไปแถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร

แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-321-972