กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย

กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย

 ผลค่อนข้างจะโต น้ำหนักประมาณ 3 ผล ต่อกิโลกรัม หรือ 2 ผล ต่อกิโลกรัม ก็มี ความฟูและความปุยของเนื้อมีมากกว่าพันธุ์ทับทิม แต่ความหวานจะไม่หวานแหลม ค่อนข้างจะหวานแบบนุ่มๆ ลุ่มลึก ราคาที่ซื้อขายกันก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ ประมาณ 60 บาทขึ้นไป ถึง 70 บาท หรือ 80 บาท ตามแต่ขนาดและความสวยของผิวว่าเหลืองนวลมากน้อยแค่ไหน

เป็นกระท้อนที่กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ทองหยิบ ผลใหญ่ทรงกลมแป้น ไม่มีจุก ผิวผลเนียนละเอียด เมื่อจับดูนิ่มเหมือนกำมะหยี่ เนื้อในเป็นปุยสีขาว รสหวานสนิท เก็บผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน ปลูกมากที่จังหวัดปราจีนบุรี

แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 036-412-338