กระท้อนพันธุ์ทองกำมะหยี่

ทองกำมะหยี่

 

เป็นไม้ยืนต้น อยู่ในวงศ์ MELIACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับกระท้อนทั่วไป ต้นสูง 15-20 เมตร ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ สีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นหอม ผลทรงกลม สุกสีเหลืองทอง ผิวผลมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่ นุ่มมือ เปลือกผลบาง เนื้อหรือปุยสีขาวหลุดจากเมล็ดง่าย รสชาติหวานไม่แพ้กระท้อนปุยฝ้าย สามารถใช้ช้อนตักเนื้อกินได้จนถึงเปลือก จะมีรสหวานมากขึ้น เมล็ดเล็ก เป็นกระท้อนพันธุ์เบา ปลูกง่ายติดผลเร็วและดกมาก ติดผลปีละครั้ง เก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบยอด และติดตา

แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 036-412-338