กระท้อนพันธุ์ผอบทอง

 

 กระท้อนผอบทอง เป็นพันธุ์ที่เนื้อมีรสชาติหวานนุ่มลิ้นดี และกินอร่อยมาก เมล็ดเล็ก เนื้อฟูเป็นปุยหนา ใช้ช้อนตักรับกินได้ถึงเปลือกด้านใน จะมีรสชาติหวานสนิท ไม่มีรสเปรี้ยวของเปลือกในเจือปนเลย เป็นกระท้อนพันธุ์เบาคือปลูกแล้วต้นโตเร็ว มีดอกและติดผลดกหลังปลูกเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น และจะให้ผลผลิตดกอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากปลูกแล้ว ต้นมีอายุได้ 4 ปีขึ้นไป ที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของ “กระท้อนผอบทอง” ได้แก่ ผลจะสุกเก็บผลกินในครัวเรือน หรือเก็บผลขายได้ก่อนกระท้อนสายพันธุ์อื่น ประมาณ 15 วัน จึงเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลายในปัจจุบันกระท้อนผอบทอง หรือ SANDORICUM INDICUMCAR, KOETJAPEMERR อยู่ในวงศ์ MELIACEAE เป็นกระท้อนพันธุ์โบราณที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้มีการนำไปปลูกนอกพื้นที่เป็นครั้งแรก ที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 ส่วนต้นแม่และต้น “กระท้อนผอบทอง” ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทราบว่า ได้ถูกน้ำท่วม ต้นตายหมดเกลี้ยง ไม่มีเหลือแม้แต่ต้นเดียว ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 4-6 ขีด ต่อผล เมื่อผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองปนเขียว รสชาติเนื้อในจะหวานได้แล้ว ผลสุกเต็มที่สีเปลือกผลจะเป็นสีเหลืองทอง ผลสุกติดอยู่บนต้นได้ทนนาน โดยที่เนื้อในไม่เป็นน้ำหมากหรือเน่าเสียเหมือนกระท้อนสายพันธุ์อื่น มีดอกติดผลดกตามฤดูกาล

ขยายพันธุ์ ด้วยวิธีติดตา

แหล่งที่มา : คุณประภาส สุภาผล ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 088-533-2299