ชื่อพันธุ์ ย่ำมะหวาด(สวนจันทวิสูตร)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ เกิดจากเพาะเมล็ดลวง แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์

การจัดเรียงกิ่ง เป็นระเบียบ

ใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม

ดอก รูปร่างของดอกตูม กลมรีขอบขนาน ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผลรูปรี ปลายผล ป้าน ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล เว้า หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น ปานกลาง การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ความยาวผล 27.31 เซนติเมตร ความกว้างผล 18.72 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 56.78 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.94 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 1.79 เซนติเมตร ความยากจากขั้วผลถึงปากปลิง 5.41 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 750 กรัม ความหนาเนื้อ 2.15 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ YG9D น้ำหนักเปลือก 1,790 กรัม สีเปลือก YG146D จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม 100/100 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 2.48 เซนติเมตร ความยาว 6.26 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 180 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว 103-105 วัน

 

ผู้ปลูก  คุณกิตติ จันทวิสูตร “สวนจันทวิสูตร” อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  โทรศัพท์ 081-4100596 และ086-3842936 หรือ FB:Torfan Torrung chantawisurt