ชื่อพันธุ์ กบทองคำต้นคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์

การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ

ใบ รูปร่างของใบ ยาวเรียว ปลายใบ ฐานใบ มน

ดอก รูปร่างของดอกตูม กลมรี ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผลกลมรี ปลายผล บุ๋ม ลักษณะฐานผล บุ๋ม ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล เว้า หนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น เร็ว การออกดอก มาก การติดผล มาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 100 ผล ความยาวผล 23.1 เซนติเมตร ความกว้างผล 21.02 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 66 เซนติเมตร น้ำหนักผล 2.87 กิโลกรัม ความเร็วปากปลิง 2.16 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 9.31 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล 726 กรัม ความหนาเนื้อ 1.06 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก Y13B กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อ หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ ละเอียด เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,890 กรัม สีเปลือก YG152A ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 3.5 เซนติเมตร ความยาว 5.47 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 252 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล

 

ผู้ปลูก  คุณกิตติ จันทวิสูตร “สวนจันทวิสูตร” อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  โทรศัพท์ 081-4100596 และ086-3842936 หรือ FB:Torfan Torrung chantawisurt