หงซิน

เป็นฝรั่งไส้แดง สายพันธุ์จากไต้หวัน

รูปทรงกระสวย ผลไม่ใหญ่มาก รสชาตดี หวาน กรอบ อร่อย เมล็ดน้อย

แหล่งที่มา : สวนฝรั่งคุณระย้า อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 091-951-1191