ไข่มุกขาวด่านช้าง (ไทย)

แหล่งที่มา : สวนฝรั่งคุณระย้า อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 091-951-1191