กบวัดกล้วย

แหล่งที่มา : สวนบ้านเรา (ระยอง) โทร.081.804-4169