ทับทิม

แหล่งที่มา : สวนบ้านเรา(ระยอง) โทร.081-804-4169