ชะนีน้ำตาลทราย

แหล่งที่มา : สวนละอองฟ้า  โทร.089-749-1735