ทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า

ทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า

แหล่งที่ค้นพบ : จ.จันทบุรี จ.นนทบุรี และ จ.ระยอง
ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลกลมรี น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กก. รูปร่างหนามผลโค้งงอ สีเนื้อเหลืองส้ม มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อหยาบ ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อน้อย อายุเก็บเกี่ยว 132 วัน
แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146