ฝรั่ง หงเป่าซือ

ฝรั่งชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิด จากประเทศไต้หวัน เป็นฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในประเทศไทยประมาณ 3-4 ปีแล้ว สามารถปลูกเจริญเติบโตมีดอกและติดผลได้ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย มีลักษณะเด่นประจำพันธุ์ คือ ผลรูปกลมแป้น ขนาดใหญ่ เนื้อในหรือไส้กลางผลเป็นสีแดงสดใส มีเมล็ดน้อย รสชาติของเนื้อสุกหรือแก่จัดหวานกรอบไม่แข็ง รับประทานอร่อยมาก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเหมือนกลิ่นของสตรอเบอรี่ ทำให้มีรสชาติดียิ่งขึ้น

มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นฝรั่งทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้ยืนต้น สูงเต็มที่ประมาณ 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบมีขนาดใหญ่และหนากว่าใบของฝรั่งสายพันธุ์ใดๆอย่างชัดเจน ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนหลายดอก ดอกเป็นสีขาวนวล ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้หลายอัน

นํ้าหนักผลเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 500-800 กรัม ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่จัดหรือผลสุกเป็นสีเขียวอ่อนปนเหลืองเล็กน้อย เนื้อในหรือไส้กลางผลเป็นสีแดง มีเมล็ดน้อย รสชาติหวานกรอบหอม ไม่แข็ง รับประทานอร่อยมาก ติดผลดกเรื่อยๆ หรือเกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

แหล่งที่มา : สวนฝรั่งคุณระย้า จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 091-9511191