ทุเรียนพันธุ์พวงมณี

แหล่งที่ค้นพบ : จ.จันทบุรี จ.ระยอง  ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลรูปรี หนักผลเฉลี่ยประมาณ 1.36 กก. รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม ลักษณะสีเนื้อเหลืองส้ม มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี  ลักษณะเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว  120 วัน

แหล่งที่มา  :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146