ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดก้าปั่น   แหล่งที่ค้นพบ : จ.จันทบุรีจ.ระยอง

ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลรี ปลายผลแหลม น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 4 กก. รูปร่างหนามผลแหลม ลักษณะสีเนื้อเหลืองอ่อน มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อหยาบ มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน

แหล่งที่มา  :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146