ทุเรียนพันธุ์ชะนี

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง   แหล่งที่ค้นพบ : จ.จันทบุรีจ.ระยอง  ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลกลมรีปลายผลป้าน น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 3 กก. รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม ลักษณะเนื้อ  สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมาก ลักษณะเนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว  117 วัน

แหล่งที่มา  :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146