ทุเรียนพันธุ์เนื้อเหลือง

แหล่งที่ค้นพบ : จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลกลมรี คล้ายพันธุ์ชะนีแต่มีขนาดผลและรูปร่าง หนามผลใหญ่กว่า เมล็ดเล็ก น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 3.44 กก.ลักษณะเนื้อสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นอ่อน รสชาติมันมากกว่าหวาน มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อน้อย อายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน
แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146