เคนท์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ต้น (Tree) ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลำต้น (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเลื้อยของกิ่ง (climbing of branch) เลื้อย (yes) ใบ (Leaf) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมโคนใบ (lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) แผ่นใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบอ่อน (young leaf colour) YG151A สีใบแก่ (mature leaf colour) G137B

ผล (Fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหน้าตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ป้อมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) ไม่มี (absent) ทรงไหล่ ด้านท้องผล (shape of ventral shoulder) กลมกว้าง (rounded outward) ทรงไหล่ด้านหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหล่ลาดลง 45 องศา (sloping downward) ร่องฐานผล (groove at fruit base) ไม่มี (absent) รอยเว้าด้านท้องผล (sinus) ไม่มี (absent) จะงอย (beak) มี (present)

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ขนาดผล (fruit size) 9.31×10.3×7.63 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 457.9 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG154D สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) ส้มอมเหลือง (yellowish orange) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) ปริมาณเส้นใย (quantity of fibre) น้อย (scarce) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (juicy) สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) YG146C สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลืองอมเขียว (greenish yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปรี้ยว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786