ขายตึก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง

ลักษณะเปลือกลำต้น ขรุขระ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบ ขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม ขอบใบเรียบ

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก  ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต ในฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 10.30 เซนติเมตร ความกว้าง 6.66 เซนติเมตร ความหนา 5.45 เซนติเมตร น้ำหนักผล 230 กรัม สีเนื้อผลดิบ YG 13 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นแรง ความหนาเนื้อ 1.76 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ ปานกลาง ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก YO 2 B ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.54 เซนติเมตร ความยาว 1.79 เซนติเมตร ความหนา 1.83 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 50 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786