ทอท. จัดนิทรรศการ “39 ปี ทอท. ประตูเชื่อมไทยเชื่อมโลก”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), (ทอท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ การดำเนินงาน 39 ปี โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตู 3-4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องในโอกาสที่ ทอท. จะครบรอบการดำเนินงาน 39 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ทอท. ได้กำหนดจัดนิทรรศการ “39 ปี ทอท. ประตูเชื่อมไทยเชื่อมโลก” เพื่อแสดงถึงบทบาทของ ทอท. ในการต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลกผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานดังกล่าวได้ให้การต้อนรับผู้โดยสารกว่า 129.20 ล้านคน โดยในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ทอท. ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ระหว่างประตู 3-4 และนิทรรศการจะมีถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของ ทอท. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2522 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนบทบาทของ ทอท. ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการสำคัญต่างๆ ที่ ทอท. ได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความใส่ใจในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน รวมถึงผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพ 3D เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนั้น ในงานนิทรรศการยังจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล โดยแบ่งเป็นรอบๆ รอบละ 30 นาที

มอบรางวัล ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์

สำหรับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง จะมีการจัดนิทรรศการดังกล่าวภายในอาคารผู้โดยสารเช่นกัน โดยที่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดนิทรรศการ ระหว่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดนิทรรศการ ระหว่าง วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2561 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดนิทรรศการระหว่าง วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ ระหว่าวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561