ฟรีสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่…เก่ง ดี มีความสุข” เสาร์ที่ 25 ส.ค. 61 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่…เก่ง ดี มีความสุข” ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย”

ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกขบวนส่งต่อความรู้และเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธีให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ โดยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเทคนิคเสริมสร้างพัฒนาการในการเลี้ยงลูกในแบบยุคใหม่ ให้เก่ง ดี มีความสุข เพื่อปูรากฐานสำคัญให้แก่เด็กๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

งานสัมมนาฟรี “เด็กไทยยุคใหม่…เก่ง ดี มีความสุข” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม Trinity Hall ชั้น 11 อาคาร John A. Eakin Building โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ Facebook Page : ข้าวไทยเด็กไทย (คลิกไลค์เพจ https://www.facebook.com/KhaoThaiDekThai/ และคลิกลงทะเบียนร่วมเสวนาที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/Pa80bWNKwpl7o93G3) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะหมด (จำกัด 400 ที่นั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : ข้าวไทยเด็กไทย