กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 วันที่ 7-14 ส.ค. 61 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กำหนดให้มีการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ระหว่าง วันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ   สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกวดพรรณไม้ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรทั่วประเทศ”

กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5 ตั้งแต่ ปี 2557 การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ได้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งหมด 16 ตัว แยกเป็น โค 8 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) กระบือ 8 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) โดยการไถ่ชีวิตทุกปีจะนำโค-กระบือ ดังกล่าว ไปเลี้ยงดูที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิต โค-กระบือ ชนิดละ 1 คู่ พร้อมจัดนิทรรศการโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ด้านปศุสัตว์ และกิจกรรมสาธิตการทำเมนูหมูเส้น และเมนูลุยสวนห่อไข่ โดยจะจัดแสดงในโซนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้เข้าร่วมงานที่มีจิตศรัทธา ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถบริจาคเงินได้ตามกำลังศรัทธา โดยกรมปศุสัตว์จะมีตู้รับบริจาคภายในงาน ตั้งแต่ วันที่ 7-14  สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด