สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ยกขบวนสินค้าคุณภาพ ร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ” 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เตรียมพร้อม ร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร กับ 4 วัน ต้องไม่พลาด เตรียมยกขบวนสินค้าเกรดพรีเมี่ยม พร้อมเลือกชิม 100 ร้าน Street Food และเลือกเรียนรู้ กับกิจกรรมอบรมระยะสั้น วันเดียวทำได้จริง

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท (สสก.1 จังหวัดชัยนาท) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการ จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในโอกาสกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการน้อมนำพระราชดำริ ด้านการเกษตร ที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีสุข มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา การให้บริการความรู้ด้านการเกษตร อีกทั้งการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ จากการส่งเสริมของหน่วยงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

ภายในงานเกษตรใสร้างชาติ ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรการจัดนิทรรศการแสดงพัฒนาการ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา การจัดแสดงผลงาน องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในอนาคต และจำหน่ายสินค้าขององค์กรเกษตรกร Smart Farmer / Young Smart Farmer/สินค้าเกษตรปลอดภัย/การทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และอื่นๆ อีกมากมาย การให้บริการความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมการจัดถนนสายอาหาร 4 ภาค (Food Street) และกิจกรรมบนเวที เช่น การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล/มินิคอนเสิร์ตศิลปินมีชื่อเสียง/การแข่งขันทำอาหาร/กิจกรรมสาธิต Food innovation โดยเชฟมืออาชีพ/การแข่งขันจัดสวนผักคนเมือง/แข่งขันจัดดอกไม้/จัดกระเช้าผัก เป็นต้น

ในโอกาสนี้ สสก.1 จังหวัดชัยนาท เตรียมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน สสก.1 จังหวัดชัยนาท ได้นำผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรร่วมแสดง และจัดจำหน่าย ในราคาเป็นธรรม ที่ผู้บริโภคซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรง และเป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ปลอดสารพิษ ใหม่สดจากแหล่งผลิต เช่น สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตลาดเกษตรกร ผลิตภัณฑ์จาก โครงการ 9101 และร้านอาหาร Street Food ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้ง 9 จังหวัดภาคกลาง รวมกว่า 53 บู๊ธ ซึ่งในการแถลงข่าววันนี้ สสก.1 จังหวัดชัยนาท ได้นำผลิตภัณฑ์บางส่วนมาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา แชมพูสมุนไพร ข้าวโพดทอดกรอบ สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์จากเห็ดถั่งเช่า ผักผลไม้สด/แปรรูป อาหารจากหลายร้านชื่อดัง เช่น ผัดหมี่โบราณ ข้าวคลุกน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา ปลาช่อนแดดเดียว เป็นต้น ซึ่งงานจะจัดขึ้นใน วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี