ขอเชิญลงทะเบียน ฟังสัมมนา ส.มก. เรื่อง “เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทย จริงหรือ?”

ขอเชิญลงทะเบียน ฟังสัมมนา ส.มก.
เรื่อง “เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทย จริงหรือ?”

สมัครได้ Email : [email protected] 02-5792419