ยันม่าร์เชิญเกษตรกรไทยร่วมชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เที่ยวชมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2561 ในงานพบกับการจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ระบบน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมชมการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตและการจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ณ งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-17.00 น.

บทความก่อนหน้านี้หลงเสน่ห์ธรรมชาติที่งดงาม “ บึงโขงหลง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บทความถัดไปสมาคมประกันวินาศภัย มอบซอฟต์แวร์พัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร