บิ๊กน้อย รมช ศธ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและแนวทางเร่งขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ สนองนโยบายรัฐบาลปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาภาคเหนือมุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2562​ ที่​ สำนักงานศึกษาธิการภาค​ 15​ จังหวัดเชียงใหม่​ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค​ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยล่าสุด ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งศึกษาธิการภาคใหม่ ทั้ง 6 ภาค รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งไปสู่การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทั้งในระดับภาคและระดับประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) มีหลักการสำคัญ คือ​ 1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ​ และเรียนรู้ตลอดชีวิต​ 2) เด็กและเยาวชน​ ผู้เรียน​ มีทัศนคติที่ถูกต้อง​ มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง​ และ​ 3) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ​ ที่เป็นการบูรณาการแผนงาน​ โครงการให้มีความสอดคล้อง​ เชื่อมโยงกัน รวมทั้งการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาภาคเหนือ​ คือ​ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”