มทร.ศรีวิชัย มี 2 โครงการดีๆ นำเสนอ “EIC Camp : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ” และ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกแผนการเรียน สามารถเข้าร่วมโครงการ EIC Camp : ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 โดยสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีกิจกรรมเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบ พร้อมชิงทุนการศึกษากว่า 3,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2562 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-377-4489 และ 087 389 7116 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ทางด้านสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย คุณจริญาภรณ์ เพชรสามสี โทร. 0-7520-4070 และ 092-260-0439

บทความก่อนหน้านี้บัณฑิตแม่โจ้เลี้ยงแพะนมพันธุ์ซาแนน กินอาหารง่าย โตดี ให้น้ำนมมาก
บทความถัดไปชวนทำสวนเกษตรอินทรีย์ในเมือง รุ่นที่ 1