สดร. เชิญชวนสมัครรับมอบ “กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์” หนุนสร้างงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้ามอบกล้องโทรทรรศน์ต่อเนื่องในปี 2562 เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศสมัครร่วม “โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน” หวังสร้างครูวิจัยและยุววิจัยไทย ผลิตงานวิจัยดาราศาสตร์เผยแพร่สู่เวทีสากล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2562

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า สดร. ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชน หนึ่งในนั้นคือ “โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ดำเนินการในปี 2558-2561 มอบกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 360 โรงเรียน จาก 76 จังหวัด ผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ โรงเรียนได้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์

นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 สดร. ต่อยอดโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์ โดยมุ่งเน้นให้นำไปใช้สำหรับศึกษาและผลิตโครงงานดาราศาสตร์ เกิดเป็นโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์แก่โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน และที่สำคัญต้องการกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพการทำโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำมาสู่องค์ความรู้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น

นอกจากมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แล้ว สดร. ยังจัดฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รวมถึงกลุ่มโรงเรียนใน “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ” ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ โดยเน้นไปที่การสังเกตการณ์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์เป็นหลัก หวังให้ครูและนักเรียนสามารถกลับไปใช้งานกล้องโทรทรรศน์ได้เองในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้าย

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดสมัครได้ที่ www.narit.or.th รับเพียง 50 โรงเรียนเท่านั้น หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 25 มกราคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 สอบถามโทร. 053-121268-9 ต่อ 305 หรือ 088-2524424 (คุณคมสันต์)