วิฟ เอเชีย เปิดสัปดาห์ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงอาหารคน มีนาคมนี้!

งาน วิฟ เอเชีย 2019 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 เต็มพื้นที่ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ งานนี้ถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์-อาหารคน ที่ดีที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมการผลิตโปรตีนปศุสัตว์ทุกสายพันธุ์และห่วงโซ่อาหารครบวงจร นอกจากนี้ งานนี้ยังถือเป็นงานเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ โดยในครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 วิฟ เอเชีย ได้ต้อนรับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจาก 126 ประเทศ

ในครั้งนี้จะมีผู้จัดแสดงสินค้า จำนวน 1,250 ราย จาก 60 ประเทศทั่วโลก ท่านจะได้พบผู้นำตลาดระดับโลกที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เล่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศของเอเชียที่ทวีความสำคัญ ซึ่งจะมาแสดงสินค้าและบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปโปรตีนจากสัตว์ทุกราย

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จะเต็มไปด้วยคูหาแสดงสินค้า โดยในครั้งนี้จะมีพื้นที่จัดแสดงรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับงานครั้งที่แล้วเมื่อ พ.ศ. 2560 ความเป็นนานาชาติของบริษัทที่มาจัดแสดงจะเห็นได้จากที่อยู่ของผู้แสดงสินค้า 30 รายแรก ในรายชื่อผู้แสดงสินค้าซึ่งเรียงตามตัวอักษร A-Z ปี 2562 ในเว็บไซต์ของ วิฟ เอเชีย www.vivasia.nl หรือ www.viv.net ในรายชื่อเหล่านี้ 10 ราย มาจาก 10 ประเทศ ในเอเชีย อีก 10 ราย อยู่ในยุโรป และที่เหลือมาจากอเมริกาเหนือและใต้

สุดยอดในด้านโอกาสทางธุรกิจ คาดผู้เข้าชมงานมากถึง 50,000 ราย ภายในสามวัน

งาน วิฟ เอเชีย 2019 เป็นงานที่ผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตโปรตีนจากสัตว์ทั่วภูมิภาคเอเชียจะมาพบกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายมากประสบการณ์และน่าเชื่อถือที่พวกเขาต้องการสำหรับธุรกิจของตน ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจะเป็นตัวแทนบริษัทที่คิดและวางแผนเพื่ออนาคต ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ ไข่ นม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้นำจากบริษัทผลิตอาหาร ที่มีความโดดเด่นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย รวมถึงกรรมการและผู้จัดการในธุรกิจที่ดำเนินการด้านผลิตและแปรรูปโปรตีนจากสัตว์จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานและใช้ประโยชน์จาก VIV Industry Leaders priority treatment คาดว่าจะมีผู้แทนที่ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมงาน วิฟ เอเชีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพฯ จากการประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องช่วงก่อนวันจัดงาน

สุดยอดในด้านเครื่องมือและสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมต่างๆ จะจัดแสดงที่บู๊ธในงานแสดงสินค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ มากมายที่รอนำเสนอในงาน วิฟ เอเชีย 2019 ได้จากรายชื่อในเว็บไซต์ VIV Online 24/7 ช่องทางใหม่ จาก VIV worldwide (เข้าถึงได้ทาง www.viv.net)
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ Linzhou Animore โพสต์ลงใน VIV Online กล่าวถึง NCG ซึ่งเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์ตัวใหม่ ขณะที่ Vetpharma รายงานการขึ้นทะเบียนยา Keytil ในยุโรป สำหรับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจของวัว, ข้อมูลของ Kemin มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ Clostat สำหรับสุกรในฟาร์มของเวียดนาม

นอกจากนี้ ZhengChang ยังประกาศติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิตอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์ปีกในบังกลาเทศ ส่วน Dinnissen พูดถึง Productivity Platform บนคลาวด์ Delacon อ้างถึงการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับสารเติมแต่งอาหารสัตว์ที่ทำจากพืช เป็นต้น

สุดยอดการประชุมวิชาการว่าด้วยโปรตีนจากสัตว์

หน้าเพจลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานงานที่ www.vivasia.nl ในตอนนี้ ยังเปิดให้จองออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่จัดขึ้นในงาน วิฟ เอเชีย 2019 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการส่วนใหญ่ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 13 มีนาคม จะมีการประชุมว่าด้วยการดูแลสุขภาพสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง การประชุมเกี่ยวกับสุกรที่เน้นด้านอาหารสัตว์ การประชุมเกี่ยวกับสุขภาพสุกรและการทำฟาร์มสุกรขั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์น้ำอัดเม็ด  โปรแกรมวันพุธยังมีการประชุมว่าด้วยแนวโน้มของสัตว์ปีก ซึ่งเป็นการประชุมโดย World Veterinary Poultry Association ประจำประเทศไทย ซึ่งระบุว่าเนื้อสัตว์ปีกเป็น “โปรตีนที่มีคุณค่าต่อสุขภาพมนุษย์” นอกจากนี้ ความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน วิฟ เอเชีย จากภาคสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดการประชุมในด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์เลี้ยง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม เปิดตัวด้วยหัวข้อแนวโน้มอาหาร & เทคโนโลยีในอาเซียน ที่พยายามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมอาหารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ ในวันเดียวกันจะมีประชุมด้านวิศวกรรมอาหารแยกต่างหาก การประชุมอื่นๆ ได้แก่ การประชุมของสมาคมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน (Thai Holstein Friesian Association) เกี่ยวกับการจัดการอาหารสัตว์สำหรับโคนมในเขตร้อน นอกจากนั้นยังมี การประชุม International Pig Forum Asia และการให้ความสำคัญด้านกลยุทธ์ในการจำกัดการสนับสนุนการเพิ่มยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ยังมี Aquatic Asia 2019 สำหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์และอาหารคนในเอเชีย, การประชุมของ Federation of Asian Veterinary Associations (สมาพันธ์ สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย หรือ FAVA) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ ‘จากวิทยาศาสตร์สู่นโยบาย’

ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม โปรแกรมประชุมจะประกอบด้วยงานประชุมว่าด้วยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่จะจัดขึ้นเต็มวันภายใต้ชื่อ Meat 360° ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยจะพูดคุยถึงแนวโน้มตลาดเนื้อสัตว์และนวัตกรรมต่างๆ

พิเศษ! พบงาน Global Feed and Food Congress ครั้งที่ 6 เปิดสัปดาห์ธุรกิจสำหรับอาหารคนและสัตว์ จัดก่อนงาน วิฟ เอเชีย ในสัปดาห์เดียวกัน

งาน วิฟ เอเชีย 2019 เป็นส่วนสำคัญของงานสัปดาห์ว่าด้วยอาหารสัตว์-อาหารคน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นด้วย 6th Global Feed and Food Congress – การประชุมระดับโลกว่าด้วยอาหารสัตว์และอาหารคนครั้งที่ 6 หรือ GFFC ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ก่อนเริ่มงาน VIV Asia ที่ไบเทค ขณะเดียวกัน การพบปะทางธุรกิจอื่น ๆ จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยสื่อพันธมิตรและบริษัทต่าง ๆ ในสถานที่และเวลาต่าง ๆ กันภายในสัปดาห์เดียวกัน

ทั้งหมดนี้ย้ำให้เห็นความสามารถในการดึงดูดผู้คนจากนานาประเทศมารวมตัวกันที่กรุงเทพในฐานะที่เป็นศูนย์รวมการพบปะของผู้คนจากทั่วโลกที่ต้องการเจรจาทางธุรกิจในบรรยากาศผ่อนคลายและสบาย ๆ นอกจากนี้ กรุงเทพยังมีจุดแข็งเรื่องความสะดวกสบาย นับตั้งแต่สถานที่จัดงาน วิฟ เอเชีย ที่ไบเทค ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และโรงแรมต่าง ๆ ใจกลางกรุงเทพฯ

การคมนาคมที่เป็นตัวเลือกที่สะดวกอันดับต้น ๆ จากตัวเมืองได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส เพียงลงที่สถานีบางนา ทางออกที่ 1 จะพาท่านไปยังสะพานลอยเพื่อเดินอย่างปลอดภัยโดยใช้เวลาไม่นานเข้าสู่ทางเข้าหลักของงานแสดงโดยตรง โรงแรมระดับนานาชาติซึ่งเป็นพันธมิตรกับงานหลายแห่งในกรุงเทพฯ ยังมีบริการรถรับส่งและบริการบัตรบีทีเอสให้ผู้เข้าพัก ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังไบเทค

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงงาน วิฟ เอเชีย 2019 มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์ผ่านทาง www.vivasia.nl ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมงานแสดงสินค้าผ่านจุดเข้าต่างๆ ได้หลายจุด โดยไม่เสียเวลาในการรอคิว สะดวกด้วยการแสดงบาร์โค้ดเพื่อพิมพ์บัตรเข้างานได้ทันที