ดาวเคียงเดือนใช่จะมีแต่ในบทเพลง สดร. ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” ส่งท้ายเดือนมกราคม

ภาพจำลองแสดงตำแหน่งดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์และดวงจันทร์ บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 04.30 น. (ภาพจากโปรแกรม Stellarium)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนตื่นเช้าชม “ดาวเคียงเดือน” 31 มกราคม 2562 “ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์เสี้ยว” และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 “ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์เสี้ยว” ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.45 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า สิ้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้มีปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่น่าติดตามในช่วงเช้ามืด วันที่ 31 มกราคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์       “ดาวเคียงเดือน” ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏบนท้องฟ้าเคียงข้างดวงจันทร์ แรม 10 ค่ำ ห่างกันประมาณ 2.6 องศา หลังจากนั้น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดวงจันทร์ แรม 11 ค่ำ จะเคลื่อนลงมาปรากฏอยู่ใกล้ดาวศุกร์ ห่างกันประมาณ 2.7 องศา (การวัดระยะเชิงมุมท้องฟ้า ใช้มือเหยียดสุดแขนขึ้นบนฟ้า ระยะ 2 องศา จะห่างกันประมาณ 1 นิ้วโป้ง) ดาวเคียงเดือนทั้งสองครั้งสังเกตได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.45 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากท้องฟ้าใสไร้เมฆหมอก เรายังสามารถสังเกตเห็น “ปรากฏการณ์แสงโลก” (Earth Shine) สวยงามมาก เกิดจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวโลก สะท้อนไปยังดวงจันทร์ ทำให้ผู้สังเกตบนโลกพบว่าส่วนมืดของดวงจันทร์นั้นไม่ได้มืดสนิท

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจตื่นเช้าชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้องมองผ่านกล้องโทรทรรศน์