วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ตลาดสินค้าคุณภาพ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 2 ตลาดสินค้าคุณภาพจาก 10 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสินค้าโอท็อป กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ยกระดับสินค้าโอท็อป ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่า และพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ สามารถแข่งขันในประเทศได้ ซึ่งการจัดเปิดตลาดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาด เชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส และปัตตานี เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป ได้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาการเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม กล่าวรายงานว่า งานครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า สมุนไพรไม่ใช่อาหาร และอื่นๆ รวมจำนวน 81 คูหา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ สินค้านาทีทอง การจับฉลากรางวัล รวมทั้งมีการแสดงดนตรีทุกวัน