สกว. เสวนา…สถานภาพเทคโนโลยีและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

พรุ่งนี้ สกว. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สถานภาพเทคโนโลยีและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” พร้อมชมนิทรรศการเทคโนโลยีในการตรวจวัดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Eternity โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เพื่อนำงานวิจัยทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านนโยบายมาแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีรองผู้อำนวยการ ขสมก./ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ/กทม./ตรีเพชรอีซูซุ ฯลฯ