มทส.ชวนเที่ยว’เกษตรสุรนารี60′ 23-27ก.พ.

นายหนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า มทส.จัดงานเกษตรสุรนารีมาเป็นปีที่ 10 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส.

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดแพะ-แกะ การประกวดปลาคาร์พ ฯลฯ ตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า โอทอป และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมหลากหลายได้ในงาน “เกษตรสุรนารี’60”