วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

ช่วงนี้มีอะไร

มก.มาสวัสดีปีใหม่

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า “นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั...

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้สดแสดง...

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ กัมพล ตันสัจจา ผู้อ...

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เน้นแคมเปญลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนโยบายของ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศา...

สนช.เตรียมดัน “ผาเปิดใจ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมพร

เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2560 “กลุ่มชุมพรฟ้าใหม่” นำโดย พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เปิดเวทีเสวนา ณ “ผาเป...

ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสา...

ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) แวะมาสวัสดีปีใหม...

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มาสวัสดีปีใ...

สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด  มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

อบรมโครงการผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader) หรือ SSL รุ่นที่ 2

นางสาว เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader)...

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากข...

ภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(ที่สองจากขวา) และทีมงาน แวะมาสวัสดีปีใหม่ นิตยสารเทคโนโลยีชา...

เรื่องน่าสนใจ