วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ช่วงนี้มีอะไร

ขายตึก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง ลักษณะเปลือกลำต้น ขรุขระ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบ ขอบขนาน ปลายใบ เรี...

แม่ลูกดก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลำต้น (bark textu...

โชคไพบูลย์ (เจ้าลงกา)

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

แดงจักรพรรดิ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

เคนท์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ต้น (Tree) ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลำต้น (ba...

มะม่วง ปลาตะเพียน

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

มะม่วง ผิงกั๋วเหวิน

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

พิมเสนเปรี้ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics) ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลำต้น (bark te...

อกร่องพิกุลทอง

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

แก้วไทย

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786

เรื่องน่าสนใจ