วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ช่วงนี้มีอะไร

พริกหนุ่ม

สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามหรือออกสลับ รูปใบหอก กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกสีขาว ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อ...

พริกขี้หนูสวน

เป็นไม้พุ่มตั้งตรง สูงประมาณ 1-4 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบเป็นรูปไข่ ส่วนกว้างสุดอยู่ทางฐานใบและเรียวไปหาปลาย ผิวใบเรียบ ไม่มีขน...

พริกห้วยสีทน

เป็นพริกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์และคัดพันธุ์จากพริกจินดา ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ ผลชี้ขึ้น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงจัด ความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร เมื่...

พริกหัวเรือ 25

หรือ พันธุ์หัวเรือ ศก.25 เป็นพริกที่ให้ผลผลิตพริกสดและผลผลิตพริกแห้งสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ผลสดมีสีแดงปนส้มเล็กน้อย ผลตรง ผลยาว 7 เซนติเมตร ผลกว้าง 0.95...

พริกหัวเรือ 13

หรือ พันธุ์หัวเรือ ศก.13 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงกว่า 14% เมื่อบำรุงรักษาดีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยไร่ละ 2,500-3,200 กิโลกรัม ผลสดมีสีแดงปนส้ม...

พริกบางช้าง

พริกที่คนไทยยุคก่อนต้องนึกถึง คือ พริกบางช้าง ที่ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเป็นพริกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสิ...

พริกเหลือง

พริกเหลือง พริกเหลืองเป็นหนึ่งในกลุ่มของพริกใหญ่ และมีความต้องการบริโภคพริกเหลืองของคนไทยยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อนำมาประกอบอาหารจ...

พริกชี้ฟ้า

ชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันในแต่ละท้องถิ่น คือ พริกชี้ฟ้า พริกเดือยไก่ พริกบางช้าง พริกหนุ่ม (ภาคเหนือ) พริกมัน (กรุงเทพฯ) พริกแล้ง (เชียงใหม่) พริกซ่อม ...

พริกยอดสน

บ้างเรียกว่า ยอดสนเขียว หรือ เขียวยอดสน เป็นสายพันธุ์พริกที่มีความโดดเด่นในด้านการปลูกง่าย ทนแล้ง เนื้อพริกบาง เมล็ดพริกมาก เมื่อแห้งแล้วพริกมีสีแด...

พริกจินดา

จัดอยู่ในกลุ่มพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความสำคัญในฐานะพืชเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน ใช้ทั้งในรูปพริกแห้ง พริกสด และซอสพริก มีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออก...

เรื่องน่าสนใจ