วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ช่วงนี้มีอะไร

สวทช. ขอเชิญ SME ผักและผลไม้ในจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียง เข้าสัมมนาพัฒนาระบบเกษตรด้วยนวัตกรรม 4.0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ รวมถึงกลุ่ม S...

ม่วนคัก เมืองสะพาน 2 ชาติ สัมผัสความน่าฮัก ณ จังหวัดหนองคาย

โอบล้อมความเชื่อศักดิ์สิทธิ์หินหมากเป้ง สัมผัสวัฒนธรรมล้ำค่าชาวสยามที่จังหวัดหนองคาย สืบสานวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้ง ณ หมู่บ้านโคกซวก และหมู่บ้านบกหวาน กั...

ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม 3-5 พฤษภาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางด้านการเกษตร และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านเก...

วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ขอเชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 16...

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้า

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำ...

เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาอย่างไร ให้มีคุณภาพ ได้ราคา

สำหรับเทคนิคการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาให้ได้คุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ราคานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใหข้อแนะนำว่า เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้...

แนะเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาอย่างถูกวิธี ขายได้ราคาดี กำไรเกินคุ้ม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีการผลิตหลายขั้นตอน การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ และมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เก็บเกี่ยวโดยใ...

วว. จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน 500 คน ใน 5 โรงเรียน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดำเนิ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคาะแผนการผลิตข้าว ปี 2562/63 ตั้งเป้าผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (...

กรมส่งเสริมการเกษตร แจงสิทธิ์รับความช่วยเหลือกรณีปลูกพืชหลังนา

กรมส่งเสริมการเกษตร แจงสิทธิ์รับความช่วยเหลือพืชหลังนา ชวนปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลาดต้องการ รายได้ดีกว่าข้าว นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษ...


เรื่องน่าสนใจ