วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
หน้าแรก เยาวชนเกษตร

เยาวชนเกษตร

ผักไฮโดรโปนิกส์ และแปลงปลอดสาร ฝีมือเด็กเก่ง โรงเรียนบ้านวนาหลวง

กว่าสิบปีแล้วที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่งทั่วประเทศ จัดตั้งโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้น...

บูดูอัดแท่ง พกพาง่าย ผลิตภัณฑ์น่าต่อยอด ของดีเมืองสายบุรี

ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีโอกาสนำบูดูอัดแท่งสำเร็จรูปและผง ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

ยุวเกษตรกร รร.สุนราเมตตาประชาสรรค์ จ.ปทุมธานี ผลสำเร็จอีกหนึ่งต้นแบบเด็กไทยหัวใจเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกยุวเกษตรกร รร.สุนราเมตตาประชาสรรค์ จ.ปทุมธานี ผลสำเร็จอีกหนึ่งต้นแบบเด็กไทยหัวใจเกษตร จากโครงการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรไทย ...

นักศึกษาอาชีวะ ไอเดียเจ๋ง โชว์สิ่งประดิษฐ์จากกึ๋น “รถดำนาบังคับวิทยุ” ลดแรงงานคน ป้องกันโรคฉี่หนู

“คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ประโยคนี้เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งผ่านผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ที่พากันนำไอเดียมาอวดโฉมเข้าแข่งขันในงาน ...

เทคนิค “สมุทรสงคราม” โชว์นวัตกรรมเด็กอาชีวะ ‘รถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์’

การทำนาเกลือเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ผ่านการคิดค้นและทดลองจนพบวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตเกลือสมุทรหร...

มทร. ธัญบุรี เจ๋ง! ประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพา แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ นักวิจัยและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประดิษฐ์อุปกรณ์ผลิตน้ำ...

นศ.ปทุมธานี คิด “จุกนม มอ มอ” ทางออกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ทำใช้เองได้ไม่ยาก

อาชีพการเลี้ยงโคทั้งโคนมและเนื้อ เริ่มมีเกษตรกรให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมแต่ก็พบว่ามีปัญหา หนึ่งการเลี้ยงคือการให้นมลูกโค ดังนั้น ทาง...

นักเรียนปากช่อง คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ เครื่องให้น้ำพืช ระบบน้ำหยดอัตโนมัติ งบหลักพัน

เมื่อการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา 2 หนุ่มน้อยจากโรงเรียนย่านปากช่อ...

คอลัมน์ สดจากเยาวชน : เด็กสืบลมหายใจ ผ้าไหมลายลูกแก้ว

คอลัมน์ สดจากเยาวชน จากโครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูยในปีที่ผ่านมา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า ...

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี ทำเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ ผูกสำนึกโรงเรียนรักชุมชน

ก้าวย่างเข้าเดือนเมษายน เริ่มต้นฤดูร้อนของทุกปี แน่นอนว่าความร้อนที่พุ่งทะยานไปในทุกย่างก้าว ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดถูกลดทอนความอุดมสมบูรณ์และกา...

เรื่องน่าสนใจ