วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก เยาวชนเกษตร

เยาวชนเกษตร

โรงเรียนบ้านต้นยวน สุราษฎร์ธานี ทำเกษตรผสมผสาน 11 ฐานการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านต้นยวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการรับนักเรียนเข้าศึกษาในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11...

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือ น่าน ต้นแบบโรงเรียนอาหารกลางวันระดับประเทศดีเด่น

พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 40 บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ สูงประมาณ 730 เมตร จากระ...

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านน้ำมิน พะเยา ทำศูนย์เรียนรู้ฯ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านน้ำมิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น เมื่อปี 2552 เพราะโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำการ...

ยุวเกษตรกรตรัง “คุณภาพดี คุณธรรมเด่น” ด้วย 4H5M บางยางโมเดล

โรงเรียนบ้านบางยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 154 ...

กรมปศุสัตว์ คัดเลือก 3 รางวัล โรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น

ปี 2559 กรมปศุสัตว์ ได้จัดโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นขึ้น และคัดเลือกได้โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่...

โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ หัวหิน สร้างความสุข ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม้จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว แ...

พืชผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ สกสค.หนองบัวลำภู

สกสค.หนองบัวลำภู ใช้พื้นที่รอบสำนักงาน สร้างต้นแบบปลูกฝังแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักต่างๆ ไว้กินเอง ส่วนหน้าสำนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามด้ว...

8 โครงการ พระราชดำริ เสริมคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีโอกาสด้านการศึ...

กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านต่างแคน ผลิตเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัว สู่อาหารกลางวันของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านต่างแคน ตั้งอยู่ที่บ้านต่างแคน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ 11 ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล รับนักเรียนด้อยโอกาส สอนทำเกษตรเพื่อดำรงชีพ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตรง...

เรื่องน่าสนใจ