วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
หน้าแรก เยาวชนเกษตร

เยาวชนเกษตร

โรงเรียนตชด.บ้านต้นมะม่วง ไทรโยค นำร่องสร้างกองทุนเกษตร ขยายผลเข้าชุมชน

ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 7 บ้านพุหว้า ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่...

โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ชุมพร สอนเด็กอยู่อย่างพอเพียง เพิ่มหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

28 ไร่ กับการดูแลพื้นที่ทั้งหมด นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับการมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย หมู่ที่ 10 บ้านน้ำลอดน้อย ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดช...

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชี้ปลอดภัยสูง มีที่ครอบใบตัด เศษหญ้าออกมาทางด...

น้ำส้มควันไม้สกัดสมุนไพร-งานทดลอง ของ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาเรื่องยุงโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ที่คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนไม่น้อย ยุงเป็นสัตว์พาหนะนำโรคนอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยังมี ไข้มาลาเรีย...

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ ต้นแบบการเกษตรผสมผสานครบวงจร

ขึ้นชื่อว่าดังในเรื่องของส้มโออีกแห่งหนึ่งของประเทศ ก็ต้องที่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ชื่อติดปากที่ใครๆ ก็เรียกว่า ส้มโอบ้านแท่น จุดเด่นอยู่ตรงที่...

ชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียง น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชน

อ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1,900 ไร่  มี...

โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ส้มโอพันธุ์พื้นเมือง

ระยะทางจากถนนใหญ่ตัดพุ่งตรงเข้าไปตามถนนที่มีเลนให้รถวิ่งเข้าออกไม่เล็กนัก มีป้ายบอกทางเป็นทางเข้าโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษ...

ไปเยี่ยมชม… งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” กับอุปกรณ์ดำนาชนิดที่ไม่ใช้พลังงาน...

เรื่องราวหลากหลายมากมายที่เกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการก้าวเดินของชีวิตที่ผ่านมา คือบทเรียนแห่งชีวิตทั้งสิ้น สุดท้ายจะเหลือไว้แค่ความทรงจำซึ่งเราไม่สามา...

มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องปั่นเครื่องแกง ปั่นง่าย รวดเร็ว

อาจารย์เสริมศักดิ์  เกิดวัน  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมรา...

ร.ร.บ้านนาตาแย้ม รณรงค์โรงเรียนปลอดขยะ จัดกิจกรรม ‘ธนาคารรีไซเคิล-ขยะอินทรีย์-น้ำหมักชีวภาพ’

นายรัตน์ธนชัย เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ในระดับชุมชนและระดับ...


เรื่องน่าสนใจ