รร.บ้านท่าส้ม ผุดไอเดียปลูกดาวเรืองตัดดอกขาย รายได้ช่วยนร.ขาดแคลน-สร้างวินัย

โรงเรียนบ้านท่าส้ม อ.กันตัง จ.ตรัง ผุดไอเดียปลูกดาวเรืองตัดดอกขาย นำเงินรายได้มาแบ่งปันให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ป้องกันปัญหานักเรียนชั้นประถมลาออกกลางคัน และยังฝึกให้มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า นายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ผุดไอเดียปลูกต้นดาวเรืองเพื่อตัดดอกขาย สร้างรายได้เข้าโรงเรียน และส่วนหนึ่งมอบให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 10 คน ๆ ละ 40 บาทต่อสัปดาห์ หลังมีโครงการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนแล้วพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีฐานะยากจน ทำให้ขาดเรียนบ่อย และมีหลายรายต้องลาออกกลางคันเพราะไม่มีเงินเป็นค่ารถมาโรงเรียน จึงปรึกษากับคุณครูในโรงเรียนจัดทำโครงการปลูกดอกดาวเรืองขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนทั่วไปตั้งแต่ชั้น ป.4-ป.6 ให้ความสนใจหันมาช่วยกันรดน้ำ บำรุงดิน กำจัดวัชพืชและแมลงต่าง ๆ เกินเป้าหมายที่กำหนด

ซึ่งดอกดาวเรืองที่ปลูกซื้อพันธุ์มาจากจ.สระบุรีเป็นพันธุ์ดอกใหญ่ โดยเริ่มปลูกมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 500 ต้น ใช้เวลาปลูก 45-50 วันเริ่มตัดดอกขายได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 450-500 ดอกราคาดอกละตั้งแต่ 80 สตางค์ถึง 1.80 บาท โดยมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสั่งจองทั้งหมด ทำให้นักเรียนมีรายได้ ไม่ขาดเรียนและขยันลงแปลงปลูก ซึ่งนอกจากจะได้ชมความสวยงามของดอกดาวเรืองแล้ว ยังสร้างความรับผิดชอบและความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องระดับประถมศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปลูกที่บ้านหรือเป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต โดยทางโรงเรียนฯ ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 2,000 ต้นเพื่อแบ่งปันรายได้ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้อย่างทั่วถึง

ด้านนายวิเพลิน ชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้มกล่าวว่าทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนยากจนและมีความเสี่ยงต่อการลาออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือให้มาโรงเรียนทุกวัน โดยตัดดอกได้อาทิตย์ละ 400-500 ดอกแบ่งให้นักเรียนอาทิตย์ละ 40 บาทเพื่อเป็นค่าขนมในช่วงที่มาโรงเรียน ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคือทักษะการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพแทนการทำสวนยางหรือปาล์มน้ำมันในอนาคต โดยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกทดแทนได้ นอกเหนือจากนี้คือเด็กจะมีนิสัยความรับผิดชอบติดตัวไปด้วย