นศ. ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศผลงานเภสัช คิดค้นนวัตกรรมแผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คิดค้นนวัตกรรมแผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง ไมโครแคปซูลน้ำมันหอมตะไคร้หอม ที่สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิด ออกฤทธิ์ยาวนานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งสารตกค้าง ทำมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวได้สร้างชื่อคว้ารางวัล ชนะเลิศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางเภสัชกรรม หรือPharmaceutical innovation Award ในงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงารน งานวิจัยนวัตกรรมด้านเภสัชภัณฑ์และเภสัชกรรมการบริการในยุค Thailand 4.0 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ

ผศ.ดร.ชุตินันท์กล่าวต่อว่า ผลงานดังกล่าวเป็นของ นายพงษ์ศธร จงจินากูล และ น.ส.วิจิตรา คมใส นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ร่วมวิจัยกับ ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม และ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

น.ส.วิจิตรา คมใส นักศึกษาเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงแนวคิดของนวัตกรรมนี้ว่า น้ำมันตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิด จึงพัฒนาน้ำมันตะไคร้หอมให้อยู่ในรูปไมโครแคปซูล ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานตลอดทั้งวัน ไมโครแคปซูลที่ได้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ แผ่นแปะไล่ยุง ผงไล่ยุง ผ้าหรือมุ้งกันยุง และผงแป้งโรยตัวกันยุง สำหรับนวัตกรรมแผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงมีความโดดเด่นที่สามารถไล่ยุงได้ทุกชนิด ออกฤทธิ์ยาวนานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งสารตกค้าง ทำมาจากธรรมชาติ 100% ซึ่งต่อไปเราจะพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมนี้ให้สามารถใช้ได้จริง ซึ่งจะได้เข้าร่วมโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพจาก : http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6004040010126