โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือ น่าน ต้นแบบโรงเรียนอาหารกลางวันระดับประเทศดีเด่น

พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 40 บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ สูงประมาณ 730 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดสูงสุด 1,648.066 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามลำน้ำ และหุบเขาแคบๆ เพียงร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย ทำให้มองเห็นถึงความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศได้อย่างชัดเจน

อำเภอบ่อเกลือ ยังมีทิวที่สำคัญ ได้แก่ ทิวเขาภูคา ภูแว ภูฟ้า ภูผีปันน้ำ

ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำมาง ลำน้ำว้า และลำน้ำน่าน

มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณดอยภูคา และบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด และยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่านอีกด้วย

เพราะเหตุนี้ ทำให้อำเภอบ่อเกลือ มีสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เนื่องจากมีลมภูเขาและลมหุบเขา แต่เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนในบางปี อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะกลางคืนจะลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส และที่แห่งนี้ ได้รับขนานนามว่า เมืองในหุบเขาสองฤดู

ที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 ที่ดินปัจจุบัน นายนนถี เขื่อนเมือง กำนันตำบลบ่อเกลือใต้ บริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมฯ ปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ พื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พื้นที่หมู่ 11 บ้านน้ำแพะ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่หมู่ 13 บ้านก่อก๋วง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เด็กนักเรียนจากทั้ง 3 หมู่บ้านที่เดินทางไปโรงเรียน ใช้การเดินทางโดยเท้า รถจักรยาน และรถรับจ้างจากหมู่บ้าน

นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน เพราะพบว่าเด็กบางส่วนยังมีปัญหาผอมและเตี้ย จึงนำระบบ Thai School Lunch (การจัดเมนูอาหารกลางวันด้วยระบบอัตโนมัติ) มาใช้ในการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียน และพยายามใช้เวลาเรียนเพื่อจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น การเข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ที่สด สะอาด นำมาประกอบอาหารมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน นอกจากนี้ นักเรียนที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ทางโรงเรียนก็จะให้แม่ไก่ที่ปลดระวางแล้วไปเลี้ยงเองที่บ้าน นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ส่งผลให้เติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญาสมวัยตามเกณฑ์

ทั้งนี้ 13 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินของ สพฐ.เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประกอบด้วย ระดับดีเด่น 8 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนแม่วินสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ 2. โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 3. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน 4. โรงเรียนบ้านไร่ป่าขาดวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 5. โรงเรียนบ้านโคกน้อย จังหวัดสระแก้ว 6. โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี 7. โรงเรียนบ้านเอราวัณ จังหวัดเลย และ 8. โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น 5 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนบ้านมาบนาดี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ 3. โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดสตูล 4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก และ 5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม

เนื่องจากการเดินทางแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีความสะดวกสบาย ประชากรทั้งอำเภอบ่อเกลือ มีเพียง 15,238 คน ขณะที่ความห่างไกลจากตัวจังหวัด มากถึง 80 กิโลเมตร ด้วยเส้นทางคดเคี้ยวและข้ามภูเขา ทำให้การเดินทางใช้เวลาไม่ใช่น้อย

แม้โรงเรียนบ้านบ่อหลวง จะได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น แต่หากไม่เห็นกับตาตัวเอง อาจไม่เชื่อว่า สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจะมุ่งมั่นพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร จนได้รับรางวัลได้

ภาพโรงเรียนต้นแบบดูเป็นภาพที่ดี มีความหวัง แต่ก็เชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้ทำได้ดี เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาแห่งอื่น แต่ด้วยความเป็นจริง ความห่างไกลของพื้นที่ ความพร้อมเพรียงของอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรสำหรับนักเรียน ก็ยังไม่มากพอ

หากผู้ใหญ่ใจดีเห็นควรส่งเสริมสนับสนุน สามารถติดต่อไปยังโรงเรียนบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-778-071