มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องปั่นเครื่องแกง ปั่นง่าย รวดเร็ว

อาจารย์เสริมศักดิ์  เกิดวัน  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  สร้างเครื่องปั่นเครื่องแกง เพื่อใช้ทดแทนแรงงานคน และลดเวลา ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องแกง เครื่องปั่นเครื่องแกงมีขนาด กว้าง 460 มิลลิเมตร ยาว 585 มิลลิเมตร สูง 575 มิลลิเมตร

เครื่องปั่นเครื่องแกง ประกอบด้วย โครงเครื่อง ชุดรับถัง ชุดใบมีด ถังปั่นเครื่องแกง ชุดใบมีดปั่นออกแบบให้มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยทำด้วยสแตนเลส ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า เป็นต้นกำลัง เครื่องปั่นเครื่องแกงสามารถผลิตได้ปริมาณสูงสุด 5 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผลิต 2 นาที โดยใช้แรงเหวี่ยงของใบมีดเพื่อบดย่อยให้มีความละเอียด และยังสามารถเพิ่มเวลาในการปั่นจนกว่าผู้ผลิตจะพึงพอใจอีกด้วย ส่วนความอร่อยขึ้นอยู่กับเคล็ดลับหรือสูตรของผู้ผลิต เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแล้วความละเอียดไม่มีความแตกต่างกัน แต่การใช้เครื่องปั่นเครื่องแกงสามารถปั่นได้เร็วใช้งานสะดวกกว่าการใช้แรงงานคน โดยในการปั่นทำให้วัตถุดิบละเอียดผสมเข้ากันได้ดี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์เสริมศักดิ์  เกิดวัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (เครื่องปั่นเครื่องแกง) โดยใช้งบประมาณ  10,000 บาทในการสร้างเครื่องปั่นเครื่องแกงขึ้น  โทรศัพท์0-75-773-336-7