น.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อฯ จับมือ ร.ร.เครือข่าย ผุดนวัตกรรมลูกอมสมุนไพรเลิกบุหรี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และโรงเรียนเครือข่าย รวม 7 โรงเรียน ร่วมกันทำนวัตกรรมลูกอมสมุนไพร ลด ละ เลิกบุหรี่ ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งมีส่วนผสมของมะขามและดอกหญ้าขาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่สูบบุหรี่ โดยมี น.ส.ทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้