มทร.ศรีวิชัย พัฒนา “เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง”

ปัจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อ จนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ การรักษาผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่า โดยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูการบริหารกล้ามเนื้อรอบสะโพกและข้อเข่า ตลอดจนการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือการทรงตัวร่วมด้วย

นางสาวธิดารัตน์ จันทอุไร และ นางสาวนลินี แสงประดับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ อาจารย์กระวี อนนตรี และอาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์ เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและเทคนิคต่างๆ

จากการนำเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง รับน้ำหนักช่วงขาของผู้ป่วยไม่เกิน 30กิโลกรัม สามารถปรับความยาวของช่วงขาทั้งขาช่วงบนและขาช่วงล่าง และยังสามารถใช้ได้ทั้งขาด้านซ้ายและด้านขวา สามารถควบคุมความแม่นยำที่มุมองศาต่างๆได้ โดยค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ การนำเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่อง มาใช้ในการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับข้อเข่า รวมถึงผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่า ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้น เพิ่มความทรงตัวของข้อเข่า ได้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยเป็นการช่วยผ่อนแรงการทำกายภาพบำบัดด้วยคนและมีราคาถูกลง ทำให้สามารถขยายโอกาสไปสู่โรงพยาบาลชนบท ได้มีโอกาสใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติมากขึ้น และที่สำคัญสามารถช่วยผ่อนแรงของนักกายภาพบำบัดอีกด้วย ทั้งยังช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือมาจากต่างประเทศ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์กระวี อนนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 081 – 8980511

 

ปิยวรรณ มากสง/รายงาน