งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (1) สมยศ ศรีสุโร

มีเรื่องราวมากมายบนทางก้าวเดินแห่งชีวิตที่น่าค้นหาอีกเยอะกับเวลาที่เหลืออยู่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ จะมีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เบื้องแรกต้องคิดดีพร้อมเปิดโอกาสชีวิตให้กว้างอยู่ตลอดเวลา เพื่อต้อนรับกับทุกเรื่องราวที่พบเห็น ขอให้มีความเชื่ออย่างแน่วแน่ในทุกครั้งว่าชีวิตนั้นย่อมจะมีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด แผนการ วิธีการก้าวเดิน หรือตลอดไปจนถึงสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ได้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตัวเอง และวันนี้เท่านั้นคือวันที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต

สวัสดีครับแฟนๆ ขอต้อนรับด้วยคำว่า สวัสดี และขอบพระคุณอย่างมากมายจากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้เขียนเป็นเบื้องแรก คอลัมน์นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ เรียกได้ว่าเป็นแฟนประจำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสียงไปหา โทร. (081) 846-0652 หรือติดตามทางเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อ นายสมยศ ศรีสุโร หรือ ID. Janyos กันอย่างต่อเนื่อง

ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนกำลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับได้เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการวิจัย และพัฒนางานด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปตอบโจทย์ตามความต้องการของสังคมและสถานประกอบการได้เป็นอย่างดีในหลากหลายประเภท เป็นผลงานที่ได้ผ่านการประกวดผลงานในระดับภาคมาแล้วทั้งสิ้นที่นำมาร่วมในงานนี้

ปักษ์นี้ผมจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ต้องการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์จากฝีมือเยาวชนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทุกชิ้นงานที่สำเร็จออกมาในแต่ละประเภทน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะล้วนเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเยาวชนอาชีวะเหล่านั้น เป็นที่น่าภาคภูมิใจกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ใหญ่ทั้งหลายในเมืองนี้เป็นอย่างยิ่ง

ผลงานชิ้นแรก อุปกรณ์ดำนาการอา ผลงานจากวิทยาลัยชีพไชยา เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. (077) 431-593 ทีมงานประกอบด้วย คุณศรันต์ ทองแพ คุณสรัล ซ้ายพิพันธุ์ คุณวีระเทพ สันหลี คุณปกรณ์ พรหมศักดิ์ คุณธีรโชติ สอนศรี คุณเศรษฐสรรค์ แย้มเยื้อน คุณจุฑมาส พรหมมาส คุณอริสา เนื่องปัญญา คุณรัตนา จันทร์นวล และ คุณจักรกฤษณ์ หวังอีน มีครูที่ปรึกษา คุณศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ คุณสุริยา กันลือนาม คุณสัจกร ทองมีเพชร คุณณรงค์ แก้วกาฬสินธุ และ คุณสุวารี ดำสุวรรณ

โครงสร้างและถาดรอง สร้างขึ้นด้วยวัสดุเหล็กเหนียว ขนาด 70×150 เซนติเมตร มีชุดควบคุมส่งถ่ายกำลังทุกระบบที่ทำงานแบบสัมพันธ์และลงตัวสำหรับในการดำนา ที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ชุดโครงสร้างและทุ่น ชุดกลไกในการจ่ายต้นกล้า ชุดกลไกดำต้นกล้า และชุดส่งถ่ายกำลังไปยังชุดกลไกจ่ายต้นกล้าและชุดดำต้นกล้า

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อมา เครื่องดำนา ทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ช่วยผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ทำงานง่ายและสะดวกอีกด้วย จากการนำไปใช้สามารถดำนาได้ 1,435 ตารางวา หรือ 3.59 ไร่ ได้สูงกว่าที่ใช้แรงงานจากคนในการดำนา

ผลงานจาก วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่ 400 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง โทร. (056) 221-390 ประกอบด้วย คุณสมโภชน์ วันทัศน์ คุณจิรายุ พัดไทย คุณอิทธิพัทธ์ แย้มชื่น คุณปฏิภาร น้ำชี คุณพงศ์ภานุ จอนพงษ์ คุณกิตติพงษ์ หลิ่มธนชัย คุณสมบรูณ์ ปานดี คุณสวิตต์ กุลเสือ คุณธีรพันธ์ บุญสม คุณกัญจน์ ค้ำชู และ คุณจีรพัฒน์ กิ่งแก้ว มี คุณพงศ์ศิริ ธรรมวุฒิ คุณอมฤต คำชมพู คุณสถาปนิก คุ้มสะอาด คุณธนิตพงษ์ สุภาชาติ และ คุณเปรม เพ็งยอด ครูที่ปรึกษา

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อมา อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เลขที่ 337 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี โทร. (045) 326-098 ทีมงานประกอบด้วย คุณสรวิชญ์ คูณสว่าง คุณรัตติกร ทองแสง และ คุณสุริยา เข็มมา มี คุณสุริยา สามแก้ว คุณหัสวาร ผลวิสุทธิ์ และ คุณหลวง ประสานพันธิ์ ครูที่ปรึกษา

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรใช้สำหรับปักดำต้นกล้าแบบประหยัด แต่ใช้ง่าย ปักต้นกล้าได้สมบูรณ์และใช้งานได้ชนิดไม่ต้องก้มให้ปวดหลัง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตามที่ต้องการ โดยมีถังขนาดกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร ที่มีความเหมาะสมกับปริมาณต้นกล้าในการปักดำ ทำงานโดยใช้หัวปักดำรูปแบบ ขนาด 4 หัวปัก ที่เยี่ยมกว่าคือมีน้ำหนักน้อย แค่ 2 กิโลกรัม กว้าง 32 เซนติเมตร และมีความสูง 170 เซนติเมตร

เมื่อมีเครื่องดำนา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อมาขอนำเสนอชุดอุปกรณ์การเกี่ยวข้าวที่ชื่อว่า เครื่องเกี่ยวข้าวเดินตาม เป็นผลงานจากวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เลขที่ 221 หมู่ที่ 5 ถนนโชคชัยเดชอุดม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร. (044) 146-085 ทีมงานประกอบด้วย คุณวชิราภัทร์ ตลับทอง คุณสมพร เนตรดี คุณอดิสรณ์ จันทร์งาม คุณพิรุณ สุขพินิจ และ คุณณัฐพล เสาร์ทอง มีครูที่ปรึกษา คุณวัชระ อดทน คุณพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี คุณเอกสิทธิ์ โสระถาวร คุณศุภณัฐ เจริญรัตน์ และ คุณสมศักดิ์ ภักดีดำรงเกียรติ

เครื่องเกี่ยวข้าวเดินตาม เหมาะกับการเกี่ยวข้าวในนาที่แห้งต้นข้าวไม่ล้ม เพราะว่าลักษณะในการเกี่ยวต้นข้าวจะวางรายตามการทำงานของเครื่องเกี่ยว จะรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคนเยอะมาก จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงในการเกี่ยวข้าว

จะให้เยี่ยมมากขึ้นไปอีกจึงขอนำเสนอผลงานชิ้นสุดท้ายคือ ปุ๋ยอินทรีย์ AGGIE. CRF เป็นผลงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง โทร. (053) 674-350 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของ มูลนกกระทา แกลบขาว-ดำ รำละเอียด จุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์ผลไม้ กากน้ำตาล และน้ำสะอาด

ทีมงาน คุณธีรไนย ปุยคำ คุณพิชชาพร บำรุงราษฏร์ และ คุณทรงพล ตัณฑวิรุฬห์ มี คุณสำราญ รื่นรวย คุณปานัสดา ดีดพิณ และ คุณมงคล ชินะกุล ครูที่ปรึกษา

ผลงานที่เกิดจากฝีมือเยาวชนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้นำมาเสนอเพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ได้ทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นศึกษาอะไรกันอยู่ สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่เยาวชนชาวอาชีวะได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้น จะสามารถนำไปใช้ตอบสนองชุมชนได้จริง และมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลากหลายประเภทที่พวกเขาได้ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมา ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป อีกไม่นานเกินรอติดตามกันนะครับ ขอบคุณ สวัสดี