ศรแดง ทำโครงการ “ผักโรงเรียน” ส่งเสริมเด็กไทยรักเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการทำเกษตรกรรม ทาง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อยากปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังรักในอาชีพการทำเกษตร จึงเล็งเห็นความสำคัญนำทัพสื่อมวลชนแบ่งปันความรู้และส่งเสริมเด็กไทยรักการทำเกษตร ภายใต้ชื่อโครงการ “ผักโรงเรียน” ปูความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังพาดูงานเกษตรของพ่อที่โครงการชั่งหัวมัน มุ่งมั่นเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อนคุณภาพอันดับหนึ่งของไทย และในภาคพื้นเอเชีย ในนามตราสินค้า “ศรแดง” นำโดย คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลัก และเป็นการสร้างอาหารที่ยั่งยืนของประเทศ จึงอยากปลูกจิตสำนักของเยาวชนไทยให้รักในอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป

ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และมีใจรักในการทำอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร ปลูกผัก เลี้ยงปลา การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการขายผักเพื่อสร้างรายได้ และนอกเหนือจากการส่งเสริมให้เยาวชนรักการปลูกผักแล้ว ยังได้มีการสนับสนุนและร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์ “โครงการชั่งหัวมัน” จัดให้นักเรียนเข้าศึกษาขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายผักผ่านร้านโกลเด้นเพลส ซึ่งจะทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

คุณสหชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการทำกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนปลูกผัก ดำเนินรอยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาระยะหนึ่งแล้ว และในช่วงที่ศรแดงเข้ามาก็ทำให้มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น

คุณสหชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

“เมื่อก่อนเรามีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน ขาดแคลนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์การเกษตรไม่เพียงพอ ทางศรแดงมีส่วนร่วมสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืช และอุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มปลูกผักมาเป็นระยะเวลา 2 ปี บนพื้นที่ 2 งาน เน้นปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง โดยจัดกิจกรรมปลูกผักนี้ให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.) ที่โรงเรียนจะให้เด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเรียนรู้การปลูกผัก ผักที่ปลูกจะเน้นใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ผักที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกความพอเพียงให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากความพอเพียงแล้วกิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมพื้นฐานความรู้ ทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากที่เด็กจบไปแล้วได้ประกอบอาชีพได้ด้วย”

ภูมิใจกับผลผลิตที่ได้
บ่อปลาดุก
ปุ๋ยหมักฝีมือเด็กๆ

คุณสหัสชัย กล่าวว่า โครงการ “ผักโรงเรียน” นับได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างครอบคลุม ถ้าคุณครูสามารถอธิบายเหตุผลให้นักเรียนเข้าใจได้ เพราะว่าจะแฝงไปด้วยความเพียร ความอดทน ไม่งั้นแปลงผักก็คงไม่สำเร็จ หรือคุณธรรมในข้ออื่นๆ ในเรื่องของฝึกให้มีความรับผิดชอบ นับว่าเป็นก้าวแรกที่ดี

 

บทความก่อนหน้านี้ชุมชนบ้านหินปูน มหาสารคาม ผลิตน้ำดื่ม รายได้เฉียดแสน .
บทความถัดไปชาวนาชัยนาทเมินคำขอรัฐ ลงมือทำนาปรัง หลังปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วไม่ได้ผล