วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

เยาวชนเกษตร

นักศึกษา อายุ 18 ปี เจ๋ง ปลูกมะนาวขายกิ่งตอน รายได้เดือนละหมื่น

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา คุณเอกพงษ์ ขุนทอง อายุ 18 ปี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่ว...

ศรแดง ทำโครงการ “ผักโรงเรียน” ส่งเสริมเด็กไทยรักเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการทำเกษตรกรรม ทาง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อยากปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังรักในอาชีพการทำเกษตร จึงเล็งเห็นความสำคัญนำทัพสื่อมวล...

โรงเรียนวัดปากลัด สมุทรสงคราม ปูพื้นฐาน สู่ 2 ไร่ พอเพียง

หลังจากทราบว่า โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ 2 บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโรงเรียนที่แบ่งพื้นที่ทำแปลงเก...

โรงเรียนบ้านซำรัง พิษณุโลก นำร่อง “ซำรังโมเดล” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะความไม่พร้อมของบุคลากร ผนวกกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนบ้านซำรัง หมู่ที่ 15 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เหล...

สสพ.2 พาเด็กเรียนรู้วิถีชีวิตนอกห้อง เดินตามรอยพ่อสอนรู้จัก ”พอเพียง”

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) ดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทำโครงกา...

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 พบพระ เพิ่มเวลาสีเขียว สอนเด็กปลูกและวิเคราะห์

เกือบ 24 ปีแล้วของการก่อตั้งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หากเปรียบเป็นชีวิตของคน ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต...

มจธ. หนุนหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ฝึกทักษะเด็ก-เยาวชน เน้นมีงานทำในพื้นที่บ้านเกิด

นายสุเมธ ท่านเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

เด็กเก่ง ปลูกเมล่อนอินทรีย์ บนพื้นที่ 72 ตารางเมตร ผลผลิตงาม ขายได้ราคาดี

กว่า 100 ปีมาแล้ว ที่โรงเรียนบ้านแก่นท้าว (อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านการเรียนการสอนมาหลา...

เจ๋ง น.ร.เมืองพิษณุโลก ผลิตไข่เค็มสมุนไพร กลิ่นหอมใบเตยขาย ช่วยสร้างรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มนี้ ได้ช่วยกันทำไข่เค็มสมุนไพรที่มีกลิ่นของสม...

ไข่ไก่ไอโอดีน ฝีมือเด็กเกษตร อร่อย จนต้องเข้าคิวซื้อ

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึ...

เรื่องน่าสนใจ