เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

เยาวชนเกษตร

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย นำจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าผาดำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โดยสโมสร จัดโครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6 โดย ผศ. ปิยะ ประสงค์...

ม.มหิดล เชื่อมั่นศักยภาพเยาวชนเปลี่ยนโลกด้วย STEM EDUCATION

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ MUSC - STEM EDUCATION คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หนึ่งในหลักคำสอน...

CPF พัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” เน้นวิชาการ วิชาชีพ ดิจิทัล หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED...

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ “คอนเน็กซ์ อีดี" เปิดเผยว่า  ซ...

กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ เปิดพื้นที่ต้อนรับน้อง ๆ ค่าย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง” ...

“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผืนป่าที่เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน โด...

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช ถ่ายทอด ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ สู...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแ...

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ทำ ตุ๊ดตู่คู่ใจ ช่วยคว้านเมล็ดลำไย ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เป็นสถานศึกษาสายอาชีพประจำจังหวัดลำพูน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนในระดับ ปวช. ...

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ แนวคิด 8 ฐานบันดาลสุข สู่ Smart group Model

ยุวเกษตรกรในประเทศไทย หมายถึงเด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี ที่สนใจการเกษตร รวมตัวกันในระดับหมู่บ้าน ขอจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและ...

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ ต้นแบบการเกษตรผสมผสานครบวงจร

ขึ้นชื่อว่าดังในเรื่องของส้มโออีกแห่งหนึ่งของประเทศ ก็ต้องที่อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ชื่อติดปากที่ใครๆ ก็เรียกว่า ส้มโอบ้านแท่น จุดเด่นอยู่ตรงที่...

ยุวเกษตรกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่ เรียนรู้จากการลงมือจริง สร้างทักษะและรายได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ...

โรงเรียนบ้านต้นยวน สุราษฎร์ธานี ทำเกษตรผสมผสาน 11 ฐานการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านต้นยวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการรับนักเรียนเข้าศึกษาในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11...

เรื่องน่าสนใจ