วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

เยาวชนเกษตร

นำร่อง สร้างมาตรฐาน GAP โรงเรียน 6 แห่ง ที่น่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในไม่กี่จังหวัด ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดให้ติดตาตรึงใจผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนให้ได้เห็...

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น่าน เสริมทำเกษตรแบบ GAP สร้างมาตรฐานอินทรีย์

จังหวัดน่าน ยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมเมืองยังคงอยู่ แม้ว่าสภาพความเป็นเมืองจะรุกคืบเข้าไปมากแล้วก็ตาม ยิ่งเมื่อออกนอกตั...

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ถอดบทเรียน : การจัดการศึกษา “ทวิศึกษา” จบสายอาชีพแล้วมีงานทำ

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ”แบบคู่ขนาน-ทวิศึกษา” ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เ...

“คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” กับคูโบต้า

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2018” ภายใต้แนวคิด คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของกา...

เรื่องของเด็กเลี้ยงแพะ ที่ฟาร์มคุณสุข มวกเหล็ก

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีค่า ไม่อาจพรรณาได้ เมื่อเทียบกับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียน จากหนังสือเชิงวิชาก...

ไปเยี่ยมชม… งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (2)

วันนี้กับเวลาที่เหลืออยู่นั้นสำคัญมากกับทุกชีวิต พยายามทำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตให้ดีที่สุด ความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะต...

สดจากเยาวชน : สปาปลาตอด สวนคุณตาสรรค์

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนชอบ คือ “สปาปลา” การหย่อนเท้าลงแช่น้ำให้ปลาตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากมาตอดเท้า เป็นสัมผัสแห่งความผ่...

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ลดต้นทุน แก้ปัญหาแรงงาน

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่ทำไร่สับปะรด เมื่อได้เวลานำผลผลิตออกจำหน่ายต้องใช้มีด หรือตะขอพ...

อุปกรณ์ตัดไม่ตก ใช้เก็บใบตอง คุ้มคุณภาพ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตรัง

เป็นระเบียบของการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องนำวิชาเรียนพื้นฐานที่เรียนไปตั้งแต่เริ่มศึกษาในระดับชั้นประกาศนีย...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สร้างเครื่องตอนจุกสับปะรด ลดแรงงาน ประหยัดเวลา

เป็นเรื่องน่ายินดีที่เยาวชนไทย สามารถประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ช่วยพัฒนาและต่อยอดให้การทำการเกษตรราบรื่น รวดเร็ว และประหยัดเวลารวม...


เรื่องน่าสนใจ