วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562

เยาวชนเกษตร

โรงเรียนกินผัก แบบอย่างดีๆ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อุปนิสัยในการกินของคนเราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก การกินในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา เราหันมากินตามชาติตะวันตกโดยเห็นว่าเป็นของโก้หรู ...

ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ตรัง ปลูกองุ่นดำ ได้ผลผลิตเกินคาด

พูดถึงองุ่นของบ้านเรา ส่วนใหญ่ปลูกกันในภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้ แต่ตอนนี้ภาคใต้ก็ปลูกได้แล้ว อย่างที่พังงา และตรัง ทว่ายังเป็นรายย่อยๆ และปลูกกันไม่มากนั...

มทร. ศรีวิชัย คิดค้น เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี ลดเวลา สร้างรายได้ ให้วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ลูกหยีสามรส เป็นผลิตภัณฑ์เด่นและขึ้นชื่อของ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี ปัจจุบัน มีการพัฒนาผลิตภัณ...

ข้าวต้มสอดไส้ใบกะพ้อ

ภาคใต้ นำใบกะพ้อมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หรือประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวใต้ โดยเฉพาะงานเดือนสิบนำมาห่อข้าวต้ม หรือนำใบกะพ้อมาทำหัตถกรรม จักสาน ใบกะ...

นำร่อง สร้างมาตรฐาน GAP โรงเรียน 6 แห่ง ที่น่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในไม่กี่จังหวัด ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดให้ติดตาตรึงใจผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนให้ได้เห็...

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น่าน เสริมทำเกษตรแบบ GAP สร้างมาตรฐานอินทรีย์

จังหวัดน่าน ยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมเมืองยังคงอยู่ แม้ว่าสภาพความเป็นเมืองจะรุกคืบเข้าไปมากแล้วก็ตาม ยิ่งเมื่อออกนอกตั...

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ถอดบทเรียน : การจัดการศึกษา “ทวิศึกษา” จบสายอาชีพแล้วมีงานทำ

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ”แบบคู่ขนาน-ทวิศึกษา” ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เ...

“คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” กับคูโบต้า

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2018” ภายใต้แนวคิด คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของกา...

เรื่องของเด็กเลี้ยงแพะ ที่ฟาร์มคุณสุข มวกเหล็ก

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีค่า ไม่อาจพรรณาได้ เมื่อเทียบกับประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียน จากหนังสือเชิงวิชาก...

ไปเยี่ยมชม… งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (2)

วันนี้กับเวลาที่เหลืออยู่นั้นสำคัญมากกับทุกชีวิต พยายามทำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตให้ดีที่สุด ความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะต...

เรื่องน่าสนใจ